คำสอนธรรมะ

คำสอนธรรมะสอนใจ

” ธรรมะมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้น ไม่ต้องวิ่งหา
เพียงแต่ทำให้ปรากฏแก่จิต ที่อบรมอยู่แล้วอย่างถูกต้อง
เดี๋ยวนี้มัวสร้างมัวหา เลยไม่พบทั้งที่มีอยู่แล้ว ”

 สิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้ มันก็มีความบกพร่องอยู่ สิ่งที่บกพร่องอยู่ แท้จริงมันก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้ว
“พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องฤทธิ์ทางจิตใจ
แต่ทรงขยะแขยงที่จะแสดงฤทธิ์ในทางจิตใจชนิดนั้น เพราะเป็นมายาเท่านั้นเอง”

โลกนี้เป็นโรงละครอันแปลกประหลาด
ที่ตัวละครมีสิทธิ์แสดงบทบาทได้ตามใจตัว.

สวรรค์ที่แท้จริง (ในโลกนี้) กับสวรรค์ในความฝัน (ในโลกหน้า)
นั้นมันเป็นคนละอย่าง เลือกเอาให้ดีๆ.

เพียงแต่คิดจะเป็นคนดีนั้นยังไม่พอ
ต้องพยายามเป็นคนดีให้ได้ด้วย จึงจะพอ.

” ได้เห็นก็จงเห็นให้ลึก ได้นึกก็จงนึกให้กว้าง
ได้ง้างก็ง้างให้ยาว ฯลฯ มันจึงจะถูกต้อง. ”

การปิดทองหลังพระ ได้บุญที่บริสุทธิ์แท้จริง
ยิ่งกว่าปิดทองหน้าพระ และต่อหน้าคน

” ความโศกเศร้า มิได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไร
นอกจากทำให้ศัตรูของเขาดีใจ ”

 

“ ธรรมะมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้น ไม่ต้องวิ่งหา
เพียงแต่ทำให้ปรากฏแก่จิตที่อบรมแล้วอย่างถูกต้อง
เดี๋ยวนี้ มัวสร้าง มัวหา เลยไม่พบทั้งที่มีอยู่แล้ว ”

“ถ้าต้อนรับความไม่สำเร็จ อย่างถูกต้อง
มันจะมอบความรู้ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ
ถึงที่สุดในกาลข้างหน้า จนกลายเป็นผู้ทำอะไร สำเร็จไปหมด…”