ถวายรางวัลผู้นำพุทธโลกแก่รองสังฆนายกกัมพูชา

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561ที่ผ่านมา พระสุเมธาธิบดีนนเง็ก สังฆนายก ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีถวายรางวัลผู้นำพุทธโลกแก่สมเด็จพระวันรัตน์น้อยจรัส รองสังฆนายกลำดับที่ 3 แห่งประเทศกัมพูชา และมหาอุบาสิกาอีก 3 ท่าน ที่สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนามาตลอด ได้แก่คุณหญิงเซียง จันเฮง , คุณหญิงเมาะมาลัย แกกำยาน และคุณหญิงไล้ กำไน

โดยมีคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ร่วมงาน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา , ไทย ศรีลังกา, เมียนมาร์ , มาเลเซีย , บังคลาเทศ, อินเดีย , ไต้หวัน , ญี่ปุ่น , สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และนอร์เวย์ งานนี้จัดโดย องค์กร BUDDHIST Cultural Center of Cambodia (BCCC) โดยมี มหาอุบาสิกาเนี๊ยก บุญทา เป็นผู้นำในการจัดงาน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา