ฝึกสติในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติธรรมนี่ ถ้ามีใครถามท่านว่าเอาอะไรเป็นหลักเอากายกับใจเป็นหลัก ท่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้เรียนคัมภีร์มา ไม่ได้ท่องแบบมา ไม่ได้จำบทต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมา แล้วเราจะปฏิบัติได้ไหม…

เอากันอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ว่า คัมภีร์ธรรมนี้คือกายกับใจของเรา ทีนี้วิธีปฏิบัติกับคัมภีร์ธรรมของเรานี่ ฝึกจิตให้มีสติ รู้อยู่ที่การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด รู้อยู่ที่การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ เอากันอย่างนี้ก่อน เรื่องอื่นยังไม่พูดถึง เอากันเพียงแค่ว่าให้ฝึกจิตให้มีสติรู้ทันการยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด อันเรื่องชีวิตประจำวันของเรานี่ให้เก่งขึ้นๆ ให้คล่องตัวขึ้น จนกระทั่งรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดรู้อะไร แต่จิตของเรานี้มีการตามรู้ไปเองเป็นอัตโนมัติ

ขอถามหน่อยเถอะว่า เมื่อท่านภาวนาไปเห็นเทวดา เทวดาทำอะไรให้ท่านบ้าง เมื่อท่านภาวนาแล้วไปเห็นนรก นรกเขาช่วยเหลืออะไรเราบ้าง เขาให้เงินให้ทองเรามาไหม แต่ถ้าเราภาวนาแล้วเราสามารถตามรู้ทันการยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ เราจะได้สติปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน

ทุกข์ – สุข ที่ท่านสัมผัสรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ เกิดจากอะไร เกิดจากการยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด ไม่ใช่เกิดที่อื่น ทีนี้ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิดนี้ มันเป็นเรื่องของอะไร เรื่องของกายกับใจของเราเอง เพราะฉะนั้น เมื่อเรามาฝึกสติให้รู้ทันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบัน เราสามารถที่จะสร้างพลังงานทางสติ ทางสมาธิ สติปัญญาของเราจะคล่องแคล่วว่องไว นี่เอากันอย่างนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ท่องคัมภีร์มา หลวงพ่อขอยืนยัน

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา