พุทธวจน แตกต่างจาก ศาสนาพุทธ อย่างไร

เรามาทำความเข้าใจกับ พุทธวจน กับ พุทธพจน์ ว่าคืออะไร 

คำศัพท์สิ่งของต่างๆในห้องเรียน (Classroom Objects) ที่เราควรทำความรู้จักเป็นเบื้องต้น มาสำรวจกันดูซิว่าสิ่งของต่างๆในห้องเรียนของเรานั้นมีอะไรกันบ้าง อาจจะมีเยอะกว่านี้นะค่ะ แต่เอามาฝากแค่นี้ก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะ
พุทธพจน์ กับ พุทธวจน เป็นคำเดียวกัน

พุทธวจน แตกต่างจาก ศาสนาพุทธ อย่างไร

ถ้าจะว่าโดยอรรถคือความหมายแล้วเหมือนกัน
คือคำว่า วจน กับคำว่า ศาสน แปลว่า คำพูดหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน

พุทธวจน แตกต่างจาก ศาสนาพุทธ อย่างไร

 

แต่ถ้าว่าโดยพยัญชนะคือการแจกแจงแยกแยะ จะแตกต่างกัน
พุทธวจน ย่อมหมายถึง คำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้ารูปเดียว ไม่ได้หมายเอาคำพูดของคนอื่น
ส่วนพุทธศาสนา ย่อมหมายรวมเอา คำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้า และ คำพูดคำสอนที่รับรองโดยพระพุทธเจ้า
รวมถึงหมายเอาองค์ประกอบทางศาสนา เช่น ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ด้วย
หรือหมายเอาว่า ต้องมีศาสดา และสาวกผู้สืบทอดด้วย…

มาถึงคำถามสุดท้าย
พุทธวจน สำนักวัดนาป่าพง กับ ศาสนาพุทธทั่วไป แตกต่างกันไหม

แตกต่างกัน เพราะพุทธวจน สำนักวัดนาป่าพง ต้องออกมาจากปาก หรือ หนังสือ หรือได้รับการรับรองของพระคึกฤทธิ์เท่านั้น
นอกจากนั้น ถือว่าไม่ใช่พุทธวจน

ส่วนศาสนาพุทธทั่วไป เราสามารถศึกษาได้จากพระไตรปิฎกทุกฉบับ ทั้งฉบับสยามรัฐ ฉบับมหามกุฎฯ ฉบับมหาจุฬาฯ
และสามารถศึกษาคำอธิบายจากพระมหาเถระ เช่น สมเด็จพระสังฆราช หลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์
หรือกระทั่งพระในวัดใกล้บ้าน