เนื้อเพลง ประกอบละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

เนื้อเพลง ประกอบละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ดนตรี : จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน
ขับร้องโดย : อมรภัทร เสริมทรัพย์

……..วันที่ฟ้าเริ่มส่องแสง สำแดงให้เห็นเป็นคำถาม 
เกิดแก่เจ็บตายซ้ำ วนเวียนจนเห็นความเป็นไป 
ทุกสิ่งกำเนิดนั้น สถิตสถานตั้งอยู่ไว้ 
ถึงวันแตกสลาย ดับสิ้นไปไม่มั่นคง 

จากเจ้าชายสุขล้นฟ้า ทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดง 
ทิ้งอบายแห่งใหลหลง บำเพ็ญทุกรกิริยา 
เข็ญกายจนหิวโหย ร่วงโรยทรุดโทรมเวทนา 
แล้วจึงได้รู้ว่า ไม่ใช่หนทางสว่างเลย 

…พระองค์ทรงค้นพบ การเวียนจบของจักรวาล 
หนทางที่จะว่ายผ่าน วัฏสงสารอันปลดปลง 

สายพิณที่ดีดนั้น ถ้าปล่อยให้มันเริ่มหย่อนลง 
ละเลยและลืมหลง จะคงสำเนียงเป็นพิณไหม 
และสายพิณที่ตั้งขึง ถ้าบิดให้ตึงจนมากไป 
ถึงคราวดีดเล่นสาย คงขาดผึงไปในไม่นาน 

..พระองค์ทรงค้นพบ การเวียนจบของจักรวาล 
หนทางที่จะว่ายผ่าน วัฏสงสารอันปลดปลง..

หนทางแห่งพุทธะ คือหลีกลดละในโลภหลง 
และมิใช่อย่างฝุ่นผง ที่ปล่อยล่องลอยไปวันวัน 
หนทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบาน 
ให้อยู่กับคืนวัน คือปัจจุบันอันตื่นรู้