โปรแกรม พุทธวจน

โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์ ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ : 3 สิงหาคม 2561         ขนาด : 22M         การติดตั้ง : 100,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน : 1.3.5         เวอร์ชัน Android ที่กำหนด : 5.0 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา : ประเภท 3+

ให้บริการโดย : TouchSi Co., Ltd.
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ไปที่เว็บไซต์ : [email protected]