20 คำคมจากนักปราชญ์

1. “ใช้ชีวิตให้เสมือนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เรียนรู้ให้เสมือนว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด” …มหาตมะคานธี…

2. “สามคนเดินมา ต้องมีคนหนึ่งที่เป็นครูเราได้” …ขงจื้อ…

3. “ความรักเป็นสิ่งมีค่า แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าความรักนั้นมีอยู่” …พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ…

4. “ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตัวเองได้” …ขงเบ้ง…

5. “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” …พุทธสุภาษิต หมวดธรรมเบื้องต้น

6. “กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ ทุคติ” …พุทธสุภาษิต หมวดกรรม…

7. “บรรดาการงานของมนุษย์ก็เพื่อปากของเขา แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้จักอิ่ม” …คัมภีร์ไบเบิ้ล ปัญญาจารย์ 6:7…

8. “สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลกมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ” …Helen Keller กวีชาวอเมริกัน…

9. “สิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชรา สิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิต” …หลวงปู่จันทร์ กุสโล…

10. “อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันก็จริง แต่คนเราเห็นขอบฟ้าไม่เหมือนกัน” …Konrad Adenauer กวีชาวเยอรมัน…

Gclub

11. “คนเราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เปลี่ยนอนาคตได้” …วินทร์ เลียววาริณ…

12. “จุดที่ต่ำสุดของชีวิตที่ทุกคน มีโอกาสประสบเป็นได้ทั้งจุดจบและบทเรียนที่ดี” …ภาษิตตะวันตก…

13. “มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต” …อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์…

14. “คนฉลาดไม่เคยร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป แต่เขาจะหาวิธีปรับแต่งแก้ไขความเสียหายนั้นอย่างร่าเริง” …วิลเลียม เชคสเปียร์…

15. “คนเรานั้นมักมีความสุขจากการได้มากกว่าความสุขจากการมี” …พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล…

16. “ไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว” …วิลเลียม เชคสเปียร์…

17. “บางครั้งคนเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ไร้ค่า” …อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์…

18. “เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตายก็ชื่อว่า ตายอย่างไม่มีใครติเตียน” …พุทธสุภาษิต หมวดความเพียร…

19. “หากบริษัทขาดคุณไปเค้าก็หาคนอื่นมาแทนคุณได้ แต่ถ้าครอบครัวขาดคุณไปก็หาใครมาแทนที่คุณไม่ได้” …จาก ภรรยาที่รักของคุณ…

20. “ความยโสโอหังเป็นที่มาของบรรดาความทุกข์ยาก” …มหาตมะคานธี…